Tag Archives: Kepala Dinas Pendidikan Nabire

SMA YPK Tabernakel Nabire Canangkan Kawasan Tanpa Rokok & Pinang

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011, dan No 7 tahun 2011, tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan sekolah bebas rokok, maka SMA YPK Tabernakel Nabire, telah mencanangkan Kawasan Tanpa Rokok & Pinang baru-baru ini.